VYHRAJ 2 VSTUPENKY NA KABÁTY

Podmínky soutěže
„Soutěž o 2 vstupenky na Kabáty“
Facebook, Aupark 7. 11. – 9. 11. 2022

Tyto podmínky soutěže ji upravují úplně a jasně a jsou jediným dokumentem, který ji úplně a závazně upravuje.

Soutěž se řídí českým právem. Platnost soutěže je od pondělí 7. 11. 2022 od 11:30 do středy 9.11. 2022 do 14.00 hodin středoevropského času. Soutěž organizuje společnost Aupark Hradec Králové s.r.o., IČ 03977790, se sídlem Panská 854/2, Praha 1, 110 00 (dále jen „pořadatel“).

Účastnit se této soutěže může uživatel sociální sítě Facebook, který provede požadovanou interakaci se soutěžním příspěvkem. Z účasti jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo jiném obdobném poměru k pořadateli a společnostem podílejícím se na přípravě a organizaci celé soutěže či eventu, jakož i jejich rodinní příslušníci.

Účast v soutěži:
1) Účastník: soutěže se může účastnit fyzická osoba starší 18 let s adresou pro doručování na území České republiky, která splní veškeré podmínky uvedené v těchto pravidlech. Soutěžící napíše pod facebookový soutěžní příspěvek komentář – odpověď na otázku: „Kde přesně se koncert v Hradci Králové 15. 11. koná?‘‘

2) Účastníci soutěže se nemohou soutěže účastnit opakovaně.

3) Vyhodnocení soutěže: 3 výherci a 3 náhradníci budou určeni na základě losování ze správných odpovědí pod soutěžním příspěvkem, které proběhne 9. 11. 2022.

4) Výhra v soutěži: Každý výherce získá 2 vstupenky na koncert skupiny Kabát.

5) Vyhlášení výherce a předání výher: V případě, že si výherce osobně nepřevezeme výhru přímo po kontaktování zadavatelem dne 10. 11. 2022 v obchodním centru, má právo převzít výhru osobně (nebo prostřednictvím osoby jednající za výherce na základě plné moci) v náhradní lhůtě, konkrétně nejpozději 15. 11. 2022 na adrese: AUPARK Shopping Centre Hradec Králové – osobně na Infopultu , Gočárova třída 1754/48a, Hradec Králové, 500 02 (dále jen „Adresa“), a to každý všední den od 10:00 do 18:00. Výherci budou vylosováni 10. 11. 2022 ve 14:00. Vylosovaný výherce bude kontaktován zprávou přes FB dne 10. 11. 2022. Výherce si výhru převezme osobně a prokáže se platným průkazem totožnosti. Poté dojde k předání výhry.

6) Pokud vznikne důvodné podezření, že účastník porušil podmínky soutěže, má pořadatel právo daného účastníka ze soutěže vyřadit a zamezit účastníku soutěže přístup výhře a k soutěži.

7) Pořadatel si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech, souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně jejího přerušení, odvolání či úpravu jejích pravidel. Kontaktní email pořadatele je info@auparkhradec.cz. Pořadatel není odpovědný za neobdržení výhry
účastníkem soutěže.

8) Na výhru nevzniká právní nárok.

9) Pořadatel není povinen vyrozumět po ukončení soutěže žádného účastníka o tom, jak soutěž dopadla.

10) Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž pozastavit, změnit, ukončit bez udání důvodů, a to v případě, pokud dojde k závažným neočekávaným událostem nebo událostem ovlivněných vyšší mocí. V takovém případě rovněž nemá nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání.

Jediná závazná pravidla soutěže jsou uložena u pořadatele.