VYHRAJ KNIHY Z BETA DOBROVSKÝ

Podmínky soutěže

„Vyhraj knihy z Beta Dobrovský“

Facebook, Aupark 13. 7. – 15. 7. 2022

 

Tyto podmínky soutěže ji upravují úplně a jasně a jsou jediným dokumentem, který ji úplně a závazně upravuje.

 

Soutěž se řídí českým právem. Platnost soutěže je od 13. 7. 2022 14:00 hodin do 15. 07. 2022

14:00 hodin středoevropského času. Soutěž organizuje společnost Aupark Hradec Králové s.r.o., IČ 03977790, se sídlem Panská 854/2, Praha 1, 110 00 (dále jen „pořadatel“).

 

Účastnit se této soutěže může uživatel sociální sítě Facebook, který provede požadovanou interakaci se soutěžním příspěvkem. Z účasti jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo jiném obdobném poměru k pořadateli a společnostem podílejícím se na přípravě a organizaci celé soutěže či eventu, jakož i jejich rodinní příslušníci.

 

 

Účast v soutěži:

1) Účastník: soutěže se může účastnit fyzická osoba starší 18 let s adresou pro doručování na území   České republiky, která splní veškeré podmínky uvedené v těchto pravidlech. Soutěžící napíše pod facebookový soutěžní příspěvek komentář – odpověď na otázku: „Napsal Stephen King knihu s názvem LUNAPARK?

2) Účastníci soutěže se nemohou soutěže účastnit opakovaně.

3) Vyhodnocení soutěže: 3 výherci a 3 náhradníci budou určeni na základě losování ze správných odpovědí pod soutěžním příspěvkem, které proběhne 15. 7. 2022.

4) Výhra v soutěži: Všichni 3 výherci obdrží TOP 3 knihy od Stephena Kinga, a to Řbitov zvířátek, Osvícení a Zelená Míle

5)Vyhlášení výherce a předání výher: V případě, že si výherce osobně nepřevezeme výhru přímo po kontaktování zadavatelem dne 15. 7. 2022 v obchodním centru, má právo převzít výhru osobně (nebo prostřednictvím osoby jednající za výherce na základě plné moci) v náhradní lhůtě, konkrétně nejpozději do 29. 7. 2022 na adrese: AUPARK Shopping Centre Hradec Králové, Gočárova třída 1754/48a, Hradec Králové, 500 02 (dále jen „Adresa“), a to vždy v pondělí až neděle v době od 9:00 do 21:00 hodin na prodejně Beta Dobrovský. Výherci budou vylosováni 15. 7. 2022  ve 14:00. Vylosovaný výherce bude kontaktován zprávou přes FB dne 15. 7. 2022. Výherce si výhru převezme osobně a prokáže se platným průkazem totožnosti. Poté dojde k předání výhry.

 

 

6) Pokud vznikne důvodné podezření, že účastník porušil podmínky soutěže, má pořadatel právo daného účastníka ze soutěže vyřadit a zamezit účastníku soutěže přístup výhře a k soutěži.

 

7) Pořadatel si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech, souvisejících s

pořádáním soutěže, a to včetně jejího přerušení, odvolání či úpravu jejích pravidel. Kontaktní email pořadatele je info@auparkhradec.cz. Pořadatel není odpovědný za neobdržení výhry účastníkem soutěže.

 

8) Na výhru nevzniká právní nárok.

 

9) Pořadatel není povinen vyrozumět po ukončení soutěže žádného účastníka o tom, jak soutěž dopadla.

 

1) Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž pozastavit, změnit, ukončit bez udání důvodů, a to v případě, pokud dojde k závažným neočekávaným událostem nebo událostem ovlivněných vyšší mocí. V takovém případě rovněž nemá nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání.

 

Jediná závazná pravidla soutěže jsou uložena u pořadatele.