Soutěž o 2 vstupenky na koncert filmové hudby z Harryho Pottera

Podmínky soutěže

„Soutěž o 2 vstupenky na koncert filmové hudby z Harryho Pottera“

Instagram, Aupark 20.4.-25.4.2023

Tyto podmínky soutěže ji upravují úplně a jasně a jsou jediným dokumentem, který ji úplně a závazně upravuje.

Soutěž se řídí českým právem. Platnost soutěže je od čtvrtka 20.4. 2023 od 12:00 do úterý 25.4. 2023 do 14.00 hodin středoevropského času. Soutěž organizuje společnost Aupark Hradec Králové s.r.o., IČ 03977790, se sídlem Panská 854/2, Praha 1, 110 00 (dále jen „pořadatel“).

Účastnit se této soutěže může uživatel sociální sítě Instagram, který provede požadovanou interakci se soutěžním příspěvkem. Z účasti jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo jiném obdobném poměru k pořadateli a společnostem podílejícím se na přípravě a organizaci celé soutěže či eventu, jakož i jejich rodinní příslušníci.

Účast v soutěži:

1) Účastník: soutěže se může účastnit fyzická osoba starší 18 let s adresou pro doručování na území České republiky, která splní veškeré podmínky uvedené v těchto pravidlech. Soutěžící napíše pod instagramový soutěžní příspěvek komentář – odpověď na otázku: „S kým byste vyrazil/a na koncert filmové orchestrální hudby z Harryho Pottera?“ a bude sledovat stránku auparkhradec na Instagramu.

2) Účastníci soutěže se nemohou soutěže účastnit opakovaně.

3) Vyhodnocení soutěže: Jeden výherce bude určen na základě losování ze všech odpovědí pod soutěžním příspěvkem, které proběhne 25. 4. 2023.

4) Výhra v soutěži: Výherce získá 2 vstupenky na koncert orchestrální filmové hudby z Harryho Pottera. Koncert se koná v Hradci Králové v termínu 29.4. 2023 od 20.00.

5) Vyhlášení výherce a předání výher: Výherce si výhru přebere osobně (nebo prostřednictvím osoby jednající za výherce na základě plné moci) po kontaktování pořadatelem, a to nejpozději do pátku 28. 4. 2023 do 18:00 v OC na adrese: AUPARK Shopping Centre Hradec Králové – osobně na Infopultu, Gočárova třída 1754/48a, Hradec Králové, 500 02 (dále jen „Adresa“). Vyzvednutí je možné vždy ve všední den od 10:00 do 18:00 na infopultu centra. Výherci budou vylosováni 25. 4. 2022 ve 14:00. Vylosovaný výherce bude kontaktován zprávou přes Instagram téhož dne, tedy 25. 4. 2023. Výherce si výhru převezme osobně a prokáže se platným průkazem totožnosti. Poté dojde k předání výhry.

6) Pokud vznikne důvodné podezření, že účastník porušil podmínky soutěže, má pořadatel právo daného účastníka ze soutěže vyřadit a zamezit účastníku soutěže přístup výhře a k soutěži.

7) Pořadatel si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech, souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně jejího přerušení, odvolání či úpravu jejích pravidel. Kontaktní email pořadatele je info@auparkhradec.cz. Pořadatel není odpovědný za neobdržení výhry účastníkem soutěže.

8) Na výhru nevzniká právní nárok.

9) Pořadatel není povinen vyrozumět po ukončení soutěže žádného účastníka o tom, jak soutěž dopadla. 10) Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž pozastavit, změnit, ukončit bez udání důvodů, a to v případě, pokud dojde k závažným neočekávaným událostem nebo událostem ovlivněných vyšší mocí. V takovém případě rovněž nemá nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání.

 

Jediná závazná pravidla soutěže jsou uložena u pořadatele.