Soutěž o knihy z KNIHY DOBROVSKÝ

Podmínky soutěže

„SOUTĚŽ o knihy z KNIHY DOBROVSKÝ“

Facebook, Aupark 2023

Tyto podmínky soutěže ji upravují úplně a jasně a jsou jediným dokumentem, který ji úplně a závazně upravuje.

Soutěž se řídí českým právem. Platnost soutěže je od čtvrtka 1. 6. 2023 od 13:30 do čtvrtka 8. 6. 2023 do 12.00 hodin středoevropského času. Soutěž organizuje společnost Aupark Hradec Králové s.r.o., IČ 03977790, se sídlem Panská 854/2, Praha 1, 110 00 (dále jen „pořadatel“).

Účastnit se této soutěže může uživatel sociální sítě Facebook, který provede požadovanou interakci se soutěžním příspěvkem. Z účasti jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo jiném obdobném poměru k pořadateli a společnostem podílejícím se na přípravě a organizaci celé soutěže či eventu, jakož i jejich rodinní příslušníci.

Účast v soutěži:

1) Účastník: soutěže se může účastnit fyzická osoba starší 18 let s adresou pro doručování na území České republiky, která splní veškeré podmínky uvedené v těchto pravidlech. Soutěžící napíše pod facebookový soutěžní příspěvek komentář – odpověď na otázku: „Co se skrývá pod Námořní bouří?“. Odpověď musí obsahovat názvy děl a jejich autory, o které soutěžíme.

2) Účastníci soutěže se nemohou soutěže účastnit opakovaně.

3) Vyhodnocení soutěže: Tři výherci budou určeni na základě losování ze všech odpovědí pod soutěžním příspěvkem, které proběhne 9. 6. 2023.

4) Soutěží se o tři knihy s následným pořadím –1. výherce: Volání Tučňáků, 2. výherce: Princezna, 3. výherce: Nespavost

5) Vyhlášení výherce a předání výher: Výherce si výhru přebere osobně (nebo prostřednictvím osoby jednající za výherce na základě plné moci) po kontaktování pořadatelem, a to nejpozději do neděle 18. 6. 2023 do 21.00 hodin v OC na adrese: AUPARK Shopping Centre Hradec Králové – osobně v prodejně Knihy Dobrovský, Gočárova třída 1754/48a, Hradec Králové, 500 02 (dále jen „Adresa“). Vyzvednutí je možné vždy v otevírací době obchodu, tedy každý den od 9:00 do 21:00 v Knihách Dobrovský. Výherci budou vylosováni 9. 6. 2023 v 12:00. Vylosovaný výherce bude kontaktován zprávou přes Facebook téhož dne, tedy 9. 6. 2023. Výherce si výhru převezme osobně a prokáže se platným průkazem totožnosti. Poté dojde k předání výhry.

6) Pokud vznikne důvodné podezření, že účastník porušil podmínky soutěže, má pořadatel právo daného účastníka ze soutěže vyřadit a zamezit účastníku soutěže přístup výhře a k soutěži.

7) Pořadatel si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech, souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně jejího přerušení, odvolání či úpravu jejích pravidel. Kontaktní email pořadatele je info@auparkhradec.cz. Pořadatel není odpovědný za neobdržení výhry účastníkem soutěže.

8) Na výhru nevzniká právní nárok.

9) Pořadatel není povinen vyrozumět po ukončení soutěže žádného účastníka o tom, jak soutěž dopadla. 10) Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž pozastavit, změnit, ukončit bez udání důvodů, a to v případě, pokud dojde k závažným neočekávaným událostem nebo událostem ovlivněných vyšší mocí. V takovém případě rovněž nemá nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání.

 

Jediná závazná pravidla soutěže jsou uložena u pořadatele.