Soutěž o poukaz na 1000 Kč do FOKUS Optik

Podmínky soutěže
„Soutěž o poukaz na 1 000 Kč do FOKUS Optik“
Instagram, Aupark 2023
Tyto podmínky soutěže ji upravují úplně a jasně a jsou jediným dokumentem, který ji úplně
a závazně upravuje.

Soutěž se řídí českým právem. Platnost soutěže je od čtvrtka 8 .6. 2023 do neděle 18. 6. 2023
16:00. Soutěž organizuje společnost Aupark Hradec Králové s.r.o., IČ 03977790, se sídlem
Panská 854/2, Praha 1, 110 00 (dále jen „pořadatel“).

Účastnit se této soutěže může uživatel sociální sítě Instagram, který provede požadovanou
interakci se soutěžním příspěvkem. Z účasti jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo jiném
obdobném poměru k pořadateli a společnostem podílejícím se na přípravě a organizaci celé
soutěže či eventu, jakož i jejich rodinní příslušníci.

Účast v soutěži:
1) Účastník: soutěže se může účastnit fyzická osoba starší 18 let s adresou pro doručování na
území České republiky, která splní veškeré podmínky uvedené v těchto pravidlech: 1) Soutěžící
označí pod instagramový soutěžní příspěvek do komentáře jiného uživatele, kterému by poukaz
udělal radost, za 2) budou sledovat stránku auparkhradec a fokus_optik a za 3) napíše do komentářů kolik
let slaví v roce 2023 FOKUS optik.

2) Vyhodnocení soutěže: Dva výherci budou určeni na základě losování ze všech odpovědí pod
soutěžním příspěvkem, které proběhne 18. 6. 2023 po 16:00.

3) Výhra v soutěži: Výherce získá poukaz na 1 000 Kč do obchodu FOKUS optik v OC Aupark.

4) Vyhlášení výherce a předání výher: Výherce si výhru přebere osobně (nebo prostřednictvím
osoby jednající za výherce na základě plné moci) po kontaktování pořadatelem, a to nejpozději
do neděle 2.7. 2023 do 21:00 v OC na adrese: AUPARK Shopping Centre Hradec Králové –
osobně v FOKUS optik, Gočárova třída 1754/48a, Hradec Králové, 500 02 (dále jen „Adresa“).
Vyzvednutí je možné každý den od 9:00 do 21:00 v obchodě FOKUS optik. Výherci budou
vylosováni 18. 6. 2022 po 16:00. Vylosovaný výherce bude kontaktován zprávou přes Instagram
téhož dne, tedy 18. 6. 2023. Výherce si výhru převezme osobně a prokáže se platným průkazem
totožnosti. Poté dojde k předání výhry.

5) Pokud vznikne důvodné podezření, že účastník porušil podmínky soutěže, má pořadatel právo
daného účastníka ze soutěže vyřadit a zamezit účastníku soutěže přístup výhře a k soutěži.

6) Pořadatel si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech, souvisejících
s pořádáním soutěže, a to včetně jejího přerušení, odvolání či úpravu jejích pravidel. Kontaktní
email pořadatele je info@auparkhradec.cz. Pořadatel není odpovědný za neobdržení výhry
účastníkem soutěže.

7) Na výhru nevzniká právní nárok.

8) Pořadatel není povinen vyrozumět po ukončení soutěže žádného účastníka o tom, jak soutěž
dopadla.

9) Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž pozastavit, změnit, ukončit bez udání důvodů, a to v
případě, pokud dojde k závažným neočekávaným událostem nebo událostem ovlivněných vyšší
mocí. V takovém případě rovněž nemá nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání.

Jediná závazná pravidla soutěže jsou uložena u pořadatele