Soutěž o poukázku do Vermontu za 2 000 Kč

Podmínky soutěže

„Vyhraj poukázku do obchodu Vermont v hodnotě 2 000 Kč.“

Facebook, Aupark 3.5.-10.5.2024

Tyto podmínky soutěže ji upravují úplně a jasně a jsou jediným dokumentem, který ji úplně a závazně upravuje. Soutěž se řídí českým právem. Platnost soutěže je od 3.5.2024 do 10.5.2024. Soutěž organizuje společnost Aupark Hradec Králové s.r.o., IČ03977790, se sídlem Gočárova třída 1754/48a, Hradec Králové, 500 02 (dále jen „pořadatel“). Účastnit se této soutěže může uživatel sociální sítě Facebook, který provede požadovanou interakaci se soutěžním příspěvkem. Z účasti jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo jiném obdobném poměru k pořadateli a společnostem podílejícím se na přípravě a organizaci celé soutěže či eventu, jakož i jejich rodinní příslušníci.

 

Účast v soutěži:

1) Účastník: soutěže se může účastnit fyzická osoba starší 18 let s adresou pro doručování na území České republiky, která splní veškeré podmínky uvedené v těchto pravidlech. Soutěžící napíše pod facebookový soutěžní příspěvek komentář – odpověď na otázku: Kolik nových prodejen otevřel Vermont v roce 2023? A)8  B)13.

2) Účastníci soutěže se nemohou soutěže účastnit opakovaně.

3) Vyhodnocení soutěže: 1 výherce bude určen na základě losování ze správných odpovědí, které proběhne 13.5.2024.

4) Výhra v soutěži: Poukázka do obchodu Vermont v hodnotě 2 000 Kč.

5) Vyhlášení výherce a předání výher: Vylosovaní výherci budou kontaktováni zprávou přes Facebook dne 13.5. 2024. Výherce si výhru převezme osobně v obchodě Vermont v obchodním centru Aupark, dle otevírací doby obchodu, a prokáže se platným průkazem totožnosti. Poté dojde k předání výhry. Výhru je nutné převzít nejpozději do 31.5.2024.

6) Pokud vznikne důvodné podezření, že účastník porušil podmínky soutěže, má pořadatel právo daného účastníka ze soutěže vyřadit a zamezit účastníku soutěže přístup výhře a k soutěži.

7) Pořadatel si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech, souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně jejího přerušení, odvolání či úpravu jejich pravidel. Kontaktní email pořadatele je info@auparkhradec.cz. Pořadatel není odpovědný za neobdržení výhry účastníkem soutěže.

8) Na výhru nevzniká právní nárok.

9) Pořadatel není povinen vyrozumět po ukončení soutěže žádného účastníka o tom, jak soutěž dopadla.

10) Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž pozastavit, změnit, ukončit bez udání důvodů, a to v případě, pokuď dojde k závažným neočekávaným událostem nebo událostem ovlivněných vyšší mocí. V takovém případě rovněž nemá nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání.

Soutěž není žádným způsobem sponzorovaná či spravovaná společností Meta a není s ní nijak spojená.

Jediná závazná pravidla soutěže jsou uložena u pořadatele.