Soutěž o poukázku na 1 000 Kč do Levi‘s

Podmínky soutěže

„Soutěž o poukázku na 1 000 Kč do Levi‘s“

Instagram, Aupark 2023

Tyto podmínky soutěže ji upravují úplně a jasně a jsou jediným dokumentem, který ji úplně a závazně upravuje.

Soutěž se řídí českým právem. Platnost soutěže je od úterý 12. 9. 2023 do pondělí 25. 9. 2023. Soutěž organizuje společnost Aupark Hradec Králové s.r.o., IČ 03977790, se sídlem Panská 854/2, Praha 1, 110 00 (dále jen „pořadatel“).

Účastnit se této soutěže může uživatel sociální sítě Instagram, který provede požadovanou interakci se soutěžním příspěvkem. Z účasti jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo jiném obdobném poměru k pořadateli a společnostem podílejícím se na přípravě a organizaci celé soutěže či eventu, jakož i jejich rodinní příslušníci.

Účast v soutěži:

1) Účastník: soutěže se může účastnit fyzická osoba starší 18 let s adresou pro doručování na území České republiky, která splní veškeré podmínky uvedené v těchto pravidlech. Soutěžící napíše pod instagramový soutěžní příspěvek komentář na otázku – Co hezkého byste si za poukaz pořídili? + označení jiného uživatele, kterému by soutěž také líbila a bude sledovat stránku auparkhradec na Instagramu.

2) Vyhodnocení soutěže: Pět výherců bude určeno na základě losování ze všech odpovědí pod soutěžním příspěvkem, které proběhne 25. 9. 2023 v 12:00.

3) Výhra v soutěži: Výherce získá poukázku na 1 000 Kč do obchodu Levi’s v OC Aupark.

4) Vyhlášení výherce a předání výher: Výherce si výhru přebere osobně (nebo prostřednictvím osoby jednající za výherce na základě plné moci) po kontaktování pořadatelem, a to nejpozději do středy 4. 10. 2023 do 18:00 v OC na adrese: AUPARK Shopping Centre Hradec Králové – osobně na Infopultu, Gočárova třída 1754/48a, Hradec Králové, 500 02 (dále jen „Adresa“). Vyzvednutí je možné vždy ve všední den od 10:00 do 18:00 na infopultu centra. Výherci budou vylosováni 25. 9. 2022 v 12:00. Vylosovaný výherce bude kontaktován zprávou přes Instagram téhož dne, tedy 25. 9. 2023. Výherce si výhru převezme osobně a prokáže se platným průkazem totožnosti. Poté dojde k předání výhry.

5) Pokud vznikne důvodné podezření, že účastník porušil podmínky soutěže, má pořadatel právo daného účastníka ze soutěže vyřadit a zamezit účastníku soutěže přístup výhře a k soutěži.

6) Pořadatel si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech, souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně jejího přerušení, odvolání či úpravu jejích pravidel. Kontaktní email pořadatele je info@auparkhradec.cz. Pořadatel není odpovědný za neobdržení výhry účastníkem soutěže.

7) Na výhru nevzniká právní nárok.

8) Pořadatel není povinen vyrozumět po ukončení soutěže žádného účastníka o tom, jak soutěž dopadla.

19) Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž pozastavit, změnit, ukončit bez udání důvodů, a to v případě, pokud dojde k závažným neočekávaným událostem nebo událostem ovlivněných vyšší mocí. V takovém případě rovněž nemá nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání.

 

Jediná závazná pravidla soutěže jsou uložena u pořadatele.