Soutěž o poukázku na 1000 Kč do obchodu TRIOLA

Podmínky soutěže
„Soutěž o poukázku na 1 000 Kč do obchodu TRIOLA“
Instagram, Aupark 2023

Tyto podmínky soutěže ji upravují úplně a jasně a jsou jediným dokumentem, který ji úplně a závazně
upravuje.

Soutěž se řídí českým právem. Platnost soutěže je od pondělí 22. 5. 2023 do středy 31.5. 2023. Soutěž
organizuje společnost Aupark Hradec Králové s.r.o., IČ 03977790, se sídlem Panská 854/2, Praha 1, 110
00 (dále jen „pořadatel“).

Účastnit se této soutěže může uživatel sociální sítě Instagram, který provede požadovanou interakci se
soutěžním příspěvkem. Z účasti jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo jiném obdobném poměru k
pořadateli a společnostem podílejícím se na přípravě a organizaci celé soutěže či eventu, jakož i jejich
rodinní příslušníci.

Účast v soutěži:
1) Účastník: soutěže se může účastnit fyzická osoba starší 18 let s adresou pro doručování na území
České republiky, která splní veškeré podmínky uvedené v těchto pravidlech: 1) Soutěžící označí pod
instagramový soutěžní příspěvek do komentáře jiného uživatele,
kterému by soutěž také líbila a za 2) bude sledovat stránku auparkhradec na Instagramu.

2) Vyhodnocení soutěže: Dva výherci budou určeni na základě losování ze všech odpovědí pod
soutěžním příspěvkem, které proběhne 1. 6. 2023 v 12:00.

3) Výhra v soutěži: Výherce získá poukázku na 1 000 Kč do obchodu TRIOLA v OC Aupark.

4) Vyhlášení výherce a předání výher: Výherce si výhru přebere osobně (nebo prostřednictvím osoby
jednající za výherce na základě plné moci) po kontaktování pořadatelem, a to nejpozději do pátku 9. 6.
2023 do 18:00 v OC na adrese: AUPARK Shopping Centre Hradec Králové – osobně na Infopultu,
Gočárova třída 1754/48a, Hradec Králové, 500 02 (dále jen „Adresa“). Vyzvednutí je možné vždy ve
všední den od 10:00 do 18:00 na infopultu centra. Výherci budou vylosováni 1. 6. 2022 v 12:00.
Vylosovaný výherce bude kontaktován zprávou přes Instagram téhož dne, tedy 1. 6. 2023. Výherce si
výhru převezme osobně a prokáže se platným průkazem totožnosti. Poté dojde k předání výhry.

5) Pokud vznikne důvodné podezření, že účastník porušil podmínky soutěže, má pořadatel právo daného
účastníka ze soutěže vyřadit a zamezit účastníku soutěže přístup výhře a k soutěži.

6) Pořadatel si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech, souvisejících s pořádáním
soutěže, a to včetně jejího přerušení, odvolání či úpravu jejích pravidel. Kontaktní email pořadatele je
info@auparkhradec.cz. Pořadatel není odpovědný za neobdržení výhry účastníkem soutěže.

7) Na výhru nevzniká právní nárok.

8) Pořadatel není povinen vyrozumět po ukončení soutěže žádného účastníka o tom, jak soutěž dopadla.

9) Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž pozastavit, změnit, ukončit bez udání důvodů, a to v případě,
pokud dojde k závažným neočekávaným událostem nebo událostem ovlivněných vyšší mocí. V takovém
případě rovněž nemá nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání.

Jediná závazná pravidla soutěže jsou uložena u pořadatele.