Soutěž o poukázku na 500 Kč do Pet Center

Podmínky soutěže

„Soutěž o poukázku na 500 Kč do Pet Center “

Instagram, Aupark 2023

Tyto podmínky soutěže ji upravují úplně a jasně a jsou jediným dokumentem, který ji úplně a závazně upravuje.

Soutěž se řídí českým právem. Platnost soutěže je od čtvrtka 2. 11. 2023 do čtvrtka 9. 11. 2023. Soutěž organizuje společnost Aupark Hradec Králové s.r.o., IČ 03977790, se sídlem Gočárova třída 1754/48a, Hradec Králové, 500 02 (dále jen „pořadatel“).

Účastnit se této soutěže může uživatel sociální sítě Instagram, který provede požadovanou interakci se soutěžním příspěvkem. Z účasti jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo jiném obdobném poměru k pořadateli a společnostem podílejícím se na přípravě a organizaci celé soutěže či eventu, jakož i jejich rodinní příslušníci.

Účast v soutěži:

1) Účastník: soutěže se může účastnit fyzická osoba starší 18 let s adresou pro doručování na území České republiky, která splní veškeré podmínky uvedené v těchto pravidlech. Soutěžící napíše pod instagramový soutěžní příspěvek komentář –Jakého máte doma domácího mazlíčka? + označení jiného uživatele, kterému by soutěž také líbila a bude sledovat stránku auparkhradec na Instagramu.

2) Vyhodnocení soutěže: Jeden výherce bude určen na základě losování ze všech odpovědí pod soutěžním příspěvkem, které proběhne do 48 hodin od ukončení soutěže.

3) Výhra v soutěži: Výherce získá poukázku na 500 Kč do obchodu Pet Center v OC Aupark.

4) Vyhlášení výherce a předání výher: Výherce si výhru přebere osobně (nebo prostřednictvím osoby jednající za výherce na základě plné moci) po kontaktování pořadatelem, a to nejpozději do pátku 24. 11. 2023 do 21:00 v OC na adrese: AUPARK Shopping Centre Hradec Králové – osobně v prodejně Pet Center, Gočárova třída 1754/48a, Hradec Králové, 500 02 (dále jen „Adresa“). Vyzvednutí je možné každý den od 9:00 do 21:00 v prodejně Pet Center. Výherci budou vylosováni nejpozději do 48 hodin od ukončení soutěže. Vylosovaný výherce bude kontaktován zprávou přes Instagram téhož dne, tedy nejpozději 11.11. 2023. Výherce si výhru převezme osobně a prokáže se platným průkazem totožnosti. Poté dojde k předání výhry.

5) Pokud vznikne důvodné podezření, že účastník porušil podmínky soutěže, má pořadatel právo daného účastníka ze soutěže vyřadit a zamezit účastníku soutěže přístup výhře a k soutěži.

6) Pořadatel si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech, souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně jejího přerušení, odvolání či úpravu jejích pravidel. Kontaktní email pořadatele je info@auparkhradec.cz. Pořadatel není odpovědný za neobdržení výhry účastníkem soutěže.

7) Na výhru nevzniká právní nárok.

8) Pořadatel není povinen vyrozumět po ukončení soutěže žádného účastníka o tom, jak soutěž dopadla.

9) Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž pozastavit, změnit, ukončit bez udání důvodů, a to v případě, pokud dojde k závažným neočekávaným událostem nebo událostem ovlivněných vyšší mocí. V takovém případě rovněž nemá nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání.

Soutěž není žádným způsobem sponzorovaná, spravovaná společností Meta a není s ní nijak spojená.

Jediná závazná pravidla soutěže jsou uložena u pořadatele.