Vyhraj poukaz na 550 Kč do Čistírny Daja

Podmínky soutěže

„Vyhraj poukaz na 550 Kč do Čistírny Daja“

Facebook, Aupark 6.10.-12.10.2023

 

Tyto podmínky soutěže ji upravují úplně a jasně a jsou jediným dokumentem, který ji úplně a závazně upravuje. Soutěž se řídí českým právem. Platnost soutěže je od 6.10.2023 do 12.10.2023. Soutěž organizuje společnost Aupark Hradec Králové s.r.o., IČ03977790, se sídlem Gočárova třída 1754/48a, Hradec Králové, 500 02 (dále jen „pořadatel“). Účastnit se této soutěže může uživatel sociální sítě Facebook, který provede požadovanou interakaci se soutěžním příspěvkem. Z účasti jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo jiném obdobném poměru k pořadateli a společnostem podílejícím se na přípravě a organizaci celé soutěže či eventu, jakož i jejich rodinní příslušníci.

Účast v soutěži:

1) Účastník: soutěže se může účastnit fyzická osoba starší 18 let s adresou pro doručování na území České republiky, která splní veškeré podmínky uvedené v těchto pravidlech. Soutěžící napíše pod facebookový soutěžní příspěvek komentář – odpověď na otázku – Ve které auparčím poschodí najdete Čistírnu Daja?

2) Účastníci soutěže se nemohou soutěže účastnit opakovaně.

3) Vyhodnocení soutěže: 4 výherci budou určeni na základě losování ze správných odpovědí, které proběhne 13.10.2023 cca ve 14:00 hod.

4) Výhra v soutěži: každý výherce získá poukaz na 550 Kč do Čistírny Daja.

5) Vyhlášení výherce a předání výher: Vylosovaní výherci budou kontaktováni zprávou přes Facebook dne 13.10. 2023. Výherce si výhru převezme osobně na Infopultu v obchodním centru Aupark od 13.10 do 27.10. 2023 mezi 10:00 až 17:00 a prokáže se platným průkazem totožnosti. Poté dojde k předání výhry.

6) Pokud vznikne důvodné podezření, že účastník porušil podmínky soutěže, má pořadatel právo daného účastníka ze soutěže vyřadit a zamezit účastníku soutěže přístup výhře a k soutěži.

7) Pořadatel si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech, souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně jejího přerušení, odvolání či úpravu jejích pravidel. Kontaktní email pořadatele je info@auparkhradec.cz. Pořadatel není odpovědný za neobdržení výhry účastníkem soutěže.

8) Na výhru nevzniká právní nárok.

9) Pořadatel není povinen vyrozumět po ukončení soutěže žádného účastníka o tom, jak soutěž dopadla.

10) Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž pozastavit, změnit, ukončit bez udání důvodů, a to v případě, pokud dojde k závažným neočekávaným událostem nebo událostem ovlivněných vyšší mocí. V takovém případě rovněž nemá nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání.

 

Soutěž není žádným způsobem sponzorovaná, spravovaná společností Meta a není s ní nijak spojená. Jediná závazná pravidla soutěže jsou uložena u pořadatele.