Vyhraj poukázku do Vermontu v hodnotě 2000Kč

Podmínky soutěže

„ Vyhraj poukázku do Vermontu v hodnotě 2000Kč “

Instagram, Aupark 2024

Tyto podmínky soutěže ji upravují úplně a jasně a jsou jediným dokumentem, který ji úplně a závazně upravuje.

Soutěž se řídí českým právem. Platnost soutěže je od pondělí  27.5.2024 do neděle 2.6.2024. Soutěž organizuje společnost Aupark Hradec Králové s.r.o., IČ 03977790, se sídlem Gočárova třída 1754/48a, Hradec Králové 500 02 (dále jen „pořadatel“).

Účastnit se této soutěže může uživatel sociální sítě Instagram, který provede požadovanou interakci se soutěžním příspěvkem. Z účasti jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo jiném obdobném poměru k pořadateli a společnostem podílejícím se na přípravě a organizaci celé soutěže či eventu, jakož i jejich rodinní příslušníci.

Účast v soutěži:

1) Účastník: soutěže se může účastnit fyzická osoba starší 18 let s adresou pro doručování na území České republiky, která splní veškeré podmínky uvedené v těchto pravidlech. Soutěžící musí sledovat profil @auparkhradec a @inspiredbyvermont na instagramu, shlédnout celé video a odpovědět správně na soutěžní otázku: ,,Je jasné, že jeden kousek do nové kolekce Vermont nepatří. 🙂 Který to je?‘‘ , označit do komentářů někoho , komu by se soutěž také líbila.

2) Vyhodnocení soutěže: jeden výherce bude určen na základě losování ze všech zaregistrovaných účastníků, kteří splnili dané podmínky. Losování proběhne v pondělí 3.6.2024.

3) Výhra v soutěži: Výherce získá poukázku do Vermontu v hodnotě 2000Kč.

4) Vyhlášení výherce a předání výher: Výherce si výhru přebere osobně (nebo prostřednictvím osoby jednající za výherce na základě plné moci) po kontaktování pořadatelem, a to nejpozději do neděle 23.6.2024, do 21:00 v OC na adrese: AUPARK Shopping Centre Hradec Králové, Gočárova třída 1754/48a, Hradec Králové, 500 02 (dále jen „Adresa“), osobně na prodejně Vermont. Výhru si můžete vyzvednout každý den od 9:00 do 21:00 na prodejně Vermont v OC Aupark Hradec Králové. Výherce bude vylosován 3.6.2024. Vylosovaný výherce bude kontaktován zprávou přes Instagram téhož dne, tedy 3.6.2024. Výherce si výhru převezme osobně a prokáže se platným průkazem totožnosti. Poté dojde k předání výhry.

5) Pokud vznikne důvodné podezření, že účastník porušil podmínky soutěže, má pořadatel právo daného účastníka ze soutěže vyřadit a zamezit účastníku soutěže přístup výhře a k soutěži.

6) Pořadatel si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech, souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně jejího přerušení, odvolání či úpravu jejích pravidel. Kontaktní email pořadatele je info@auparkhradec.cz. Pořadatel není odpovědný za neobdržení výhry účastníkem soutěže.

7) Na výhru nevzniká právní nárok.

8) Pořadatel není povinen vyrozumět po ukončení soutěže žádného účastníka o tom, jak soutěž dopadla.

9) Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž pozastavit, změnit, ukončit bez udání důvodů, a to v případě, pokud dojde k závažným neočekávaným událostem nebo událostem ovlivněných vyšší mocí. V takovém případě rovněž nemá nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání.

Jediná závazná pravidla soutěže jsou uložena u pořadatele.