Vyhraj robotický vysavač ETA

Podmínky soutěže

„Vyhraj robotický vysavač ETA“

Facebook, Aupark 5.4.-14.4.2024

Tyto podmínky soutěže ji upravují úplně a jasně a jsou jediným dokumentem, který ji úplně a závazně upravuje. Soutěž se řídí českým právem. Platnost soutěže je od 5.4.2024 do 14.4.2024. Soutěž organizuje společnost Aupark Hradec Králové s.r.o., IČ03977790, se sídlem Gočárova třída 1754/48a, Hradec Králové, 500 02 (dále jen „pořadatel“). Účastnit se této soutěže může uživatel sociální sítě Facebook, který provede požadovanou interakaci se soutěžním příspěvkem. Z účasti jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo jiném obdobném poměru k pořadateli a společnostem podílejícím se na přípravě a organizaci celé soutěže či eventu, jakož i jejich rodinní příslušníci.

 

Účast v soutěži:

1) Účastník: soutěže se může účastnit fyzická osoba starší 18 let s adresou pro doručování na území České republiky, která splní veškeré podmínky uvedené v těchto pravidlech. Soutěžící napíše pod facebookový soutěžní příspěvek komentář – odpověď na otázku – Tipněte si v komentáři, jak velkou plochu by tento vysavač musel ujet, aby vyčistil veškeré plochy Auparku?

2) Účastníci soutěže se nemohou soutěže účastnit opakovaně.

3) Vyhodnocení soutěže: 1 výherce bude určen na základě losování ze všech odpovědí, které proběhne 16.4.2024.

4) Výhra v soutěži: Výherce získá robotický vysavač ETA.

5) Vyhlášení výherce a předání výher: Vylosovaní výherci budou kontaktováni zprávou přes Facebook dne 16.4. 2024. Výherce si výhru převezme osobně na Infopultu v obchodním centru Aupark od 17.4. do 30.4. 2024 , mezi 10:00 až 18:00 a prokáže se platným průkazem totožnosti. Poté dojde k předání výhry.

6) Pokud vznikne důvodné podezření, že účastník porušil podmínky soutěže, má pořadatel právo daného účastníka ze soutěže vyřadit a zamezit účastníku soutěže přístup výhře a k soutěži.

7) Pořadatel si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech, souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně jejího přerušení, odvolání či úpravu jejích pravidel. Kontaktní email pořadatele je info@auparkhradec.cz. Pořadatel není odpovědný za neobdržení výhry účastníkem soutěže.

8) Na výhru nevzniká právní nárok.

9) Pořadatel není povinen vyrozumět po ukončení soutěže žádného účastníka o tom, jak soutěž dopadla.

10) Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž pozastavit, změnit, ukončit bez udání důvodů, a to v případě, pokuď dojde k závažným neočekávaným událostem nebo událostem ovlivněných vyšší mocí. V takovém případě rovněž nemá nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání.

Soutěž není žádným způsobem sponzorovaná, spravovaná společností Meta a není s ní nijak spojená.

Jediná závazná pravidla soutěže jsou uložena u pořadatele.