VYHRAJ VOUCHER NEBO PLYŠÁKA ZE SCANQUILT

Podmínky soutěže

Co byste chtěli ve SCANquilt VYHRÁT? Voucher na nákup, nebo obřího králíka?

Facebook, Aupark 3. 3. – 8. 3. 2023

Tyto podmínky soutěže ji upravují úplně a jasně a jsou jediným dokumentem, který ji úplně a závazně upravuje.

Soutěž se řídí českým právem. Platnost soutěže je od pátku 3. 3. 2023 do středy 8.3. 2023 do 12.00 hodin středoevropského času. Soutěž organizuje společnost Aupark Hradec Králové s.r.o., IČ 03977790, se sídlem Panská 854/2, Praha 1, 110 00 (dále jen „pořadatel“).

Účastnit se této soutěže může uživatel sociální sítě Facebook, který provede požadovanou interakci se soutěžním příspěvkem. Z účasti jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo jiném obdobném poměru k pořadateli a společnostem podílejícím se na přípravě a organizaci celé soutěže či eventu, jakož i jejich rodinní příslušníci.

Účast v soutěži:

1) Účastník: soutěže se může účastnit fyzická osoba starší 18 let s adresou pro doručování na území České republiky, která splní veškeré podmínky uvedené v těchto pravidlech. Soutěžící napíše pod facebookový soutěžní příspěvek komentář – odpověď na otázku: „Co byste chtěli ve SCANquilt VYHRÁT? Voucher na nákup, nebo obřího králíka?“

2) Účastníci soutěže se nemohou soutěže účastnit opakovaně.

3) Vyhodnocení soutěže: 1 výherce bude vylosován na základě uveřejněných odpovědí pod soutěžním příspěvkem, které proběhne 8. 3. 2023.

4) Výhra v soutěži: Výherce obdrží takovou výhru, kterou uvedl v odpovědi na otázku, co by chtěl ve SCANquilt vyhrát, zdali voucher na nákup v hodnotě 1000 Kč nebo obřího králíka. Vždy je možné vyhrát pouze jednu výhru.

5) Vyhlášení výherce a předání výher: V případě, že si výherce osobně nepřevezeme výhru přímo po kontaktování zadavatelem do 12. 3. 2023 v obchodním centru, má právo převzít výhru osobně (nebo prostřednictvím osoby jednající za výherce na základě plné moci) v náhradní lhůtě, konkrétně nejpozději 24. 3. 2023 na adrese: AUPARK Shopping Centre Hradec Králové – osobně v prodejně Scan Quilt, Gočárova třída 1754/48a, Hradec Králové, 500 02 (dále jen „Adresa“), a to každý den dle prodejní doby obchodu, tedy od 9:00 do 21:00. Výherce bude vylosován 8. 3. 2023 po 12. hodině. Vylosovaný výherce bude kontaktován zprávou přes FB dne 8. 3. 2023. Výherce si výhru převezme osobně a prokáže se platným průkazem totožnosti. Poté dojde k předání výhry.

6) Pokud vznikne důvodné podezření, že účastník porušil podmínky soutěže, má pořadatel právo daného účastníka ze soutěže vyřadit a zamezit účastníku soutěže přístup výhře a k soutěži.

7) Pořadatel si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech, souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně jejího přerušení, odvolání či úpravu jejích pravidel. Kontaktní email pořadatele je info@auparkhradec.cz. Pořadatel není odpovědný za neobdržení výhry účastníkem soutěže.

8) Na výhru nevzniká právní nárok.

9) Pořadatel není povinen vyrozumět po ukončení soutěže žádného účastníka o tom, jak soutěž dopadla. 10) Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž pozastavit, změnit, ukončit bez udání důvodů, a to v případě, pokud dojde k závažným neočekávaným událostem nebo událostem ovlivněných vyšší mocí. V takovém případě rovněž nemá nárok na jakékoli odškodnění či vypořádání.

 

Jediná závazná pravidla soutěže jsou uložena u pořadatele.